Výsledky vyhľadávania pre Úradný spis

AKT úradný spis, kancelársky spis, listina
ANGLOFÓNNA KRAJINA krajina, v ktorej je angličtina úradným a spisovným jazykom
PARAFOVAŤ opatrovať, opatriť úradný spis značkou skráteného podpisu