Výsledky vyhľadávania pre Ús kava

ABSENTIZMUS vymeškávanie účasti bez uvedenia dôvodu, sústavná absencia (všeob.)
CELOVAŤ bozkávať, po rusky
ELIPSA kužeľosečka, krivka, geometrické miesto bodov, ktorých súčet vzdialeností od dvoch ohnísk je stály, nevyjadrovanie očakávaných slov alebo viet podľa daného vetného schématu, výpustka
ELUENT rozpúšťadlo používané na získavanie eluátov
KVARTÁCIA spôsob odstraňovania striebra, medi a iných prvkov zo surového zlata použitím kyseliny dusičnej, spôsob získavania priemernej vzorky chemického, geologického, technického materiálu na analýzu, kužeľové štvrtenie
LÚSKATE získavate lúskaním
NAPÄTIE vzrušené očakávanie
NESCAFÉ rozpustná zrnková káva, ľudovo „neska“
SERIKULTÚRA hodvábnictvo, pestovanie priadky morušovej s cieľom získavať surový prírodný hodváb
SŔKAŤ usrkávať