Výsledky vyhľadávania pre Úzka Chodba

KORIDOR dlhá úzka chodba
KULOÁR vedľajšia chodba alebo vedľajšia miestnosť významnej budovy, miesto v ústraní, zákulisie, strmá, úzka, hlboká roklina