Výsledky vyhľadávania pre áno po nemecky

ANODE anóda, po nemecky
ANOMAL anomálny, po nemecky
BUDE stánok, po nemecky
GLIED článok, po nemecky
GUARDINI nemecký filozof talianskeho pôvodu, predstaviteľ náboženskej filozofie (Romano, 1885-1968)
KUCH (kucheň)názov koláča rozšíreného v oblasti Spiša, Šariša, Zamaguria a na strednom Slovensku v lokalitách s nemeckým osídlením. Kuch sa piekol najmä na Vianoce, krstiny a svadbu. Pôvod slova pochádza z nemčiny.
LANDSMANŠAFT súčasť názvu jednej z krajanských organizácií v Rakúsku a Nemecku združujúcich odsunutých Rakúšanov a Nemcov, kedysi svojpomocná organizácia nemeckých študentov pochádzajúcich z jedného mesta alebo oblasti
MORGEN ráno, po nemecky
PLATZ stanovisko, po nemecky
POSTEN stanovisko po nemecky