Výsledky vyhľadávania pre ária ang

AGENCY kancelária, po anglicky
AJSKA radový fľaškový stroj (slang.), automatické zariadenie na výrobu fľašiek na princípe prevracania banky
APPOINT zariadiť, po anglicky
ARIA ária, po anglicky
ARIADNE anglické ženské meno (Ariadna)
ARRANGE zariadiť, po anglicky
ASDE Airport Surface Detection Equipment, zariadenie na sledovanie pohybu po ploche letiska (angl.skr.)
BETLA slangový výraz pre spôsob hry v preferanse a v mariáši
BETLA spôsob hry v mariáši a preferanse (slang.)
BUREAU kancelária, po anglicky