Výsledky vyhľadávania pre árový

AJKAIT jantárový nerast, odroda jantáru, uhľovodík zo skupiny jantáru
ALELA párový gén, alelomorfa, v genetike dedičný základ znaku, forma génu
ALM močiarový vápenec
ALOZÓM nepárový pohlavný chromozóm
AMBIDEXTRIA nevyvinuté alebo chýbajúce prednostné používanie jedného z párových orgánov tela, najmä ruky
AUTÁR čiarový rozhodca (šport. slang.)
BANDORA nástroj podobný citare, citarový strunový nástroj
BRANAGH britský herec a filmový režisér, známy najmä vďaka svojim filmovým adaptáciám shakespearových hier (Kenneth, *1960)
ČIARKOVÝ čiarový
DERIK stožiarový žeriav