Výsledky vyhľadávania pre ásyp

ANTIPO zásyp na nohy
AVIRIL značka detského zásypu, detský zasýpací prášok, druh zasýpacieho prášku
DEPÓNIA násyp vytvorený uložením nepotrebného výkopku, skládka
DERMATOL žltý prášok na zasýpanie rán
DUNA pieskový násyp
FRAMYKOÍN antibiotikum so širokým baktericídnym účinkom napr. zásyp alebo masť
HRÁDZA násyp na zadržanie vody
KAMENICE historické kamenné násypy na okrajoch viníc, vznikajúce postupným vynášaním kameňov z vinice (vinohr.)
KURGAN veľký hrob s kamenným násypom, mohyla
MOHYLA kužeľovitý násyp nad hrobom