Výsledky vyhľadávania pre í koncert

ABONENT predplatiteľ, napr. novín či koncertov
ÁRIA operná, oratórna alebo koncertná sólová spevná skladba s doprovodom orchestra alebo sólového nástroja, operná pieseň
BÁZLIK slovenský hudobný skladateľ a koncertný klavirista (Igor, *1941)
CONCERTINO hudobná skladba menšieho rozsahu a menšej náročnosti ako koncert, malá skupina sólových hudobníkov
ENTREAKT divadelná alebo koncertná prestávka, medzihra
FISCHEROVÁ popredná nemecká huslistka z matkinej strany slovenského pôvodu ktorá koncertuje po celom svete od Košíc po Carnegie Hall v New Yorku (Júlia *1983)
KAMRLOVÁ slovenská koncertná organistka (Eva, *1942)
MATINÉ popoludňajší koncert
MATINÉ predpoludňajšie spoločenské podujatie, menší koncert
RECITÁL koncert jedného sólistu