Výsledky vyhľadávania pre í symbol

A medzinárodný symbol označujúci možnosť použiť všetky chemické prostriedky na textíliách
A skr. pre ampér, medzinárodný symbol označujúci možnosť použiť všetky chemické prostriedky na textíliach
AGNUS DEI Baránok Boží, symbol smrti Krista ako vykupiteľa
ALEGORICKÁ vyjadrená symbolickými obrazmi
ALEGORICKÝ inotajový, obrazný, symbolický
AMOR starorímsky boh lásky, symbol lásky, jeho zobrazenie
ARCHETYPÁLNY pôvodný, spoločný symbolický vzor, abstrakcia typu
ARITMOLÓGIA mystická číselná náuka, symbolika pripisujúca číslam magickú moc
ATAR staroiránsky symbol čistoty
ATRIBÚT prívlastok, príznačná vlastnosť, príznak (kniž.), podstatný znak predmetu, vetný člen rozvíjajúci podstatné meno a bližšie určujúci jeho význam, prívlastok, symbolický predmet určujúci obraz alebo sochu