Výsledky vyhľadávania pre ôs

A medzinárodný symbol označujúci možnosť použiť všetky chemické prostriedky na textíliách
A skr. pre ampér, medzinárodný symbol označujúci možnosť použiť všetky chemické prostriedky na textíliach
À LA na spôsob (kniž., zastar., z francúzštiny)
À LA predložka s nominatívom - na spôsob
À LA tak ako, na spôsob, podľa
À LA tak ako, na spôsob, podľa
A POSTERIORI zo skúseností, podľa skúsenosti
A POTIORI poradie podľa dôležitosti
A PRIORI len z rozumových dôvodov, pred získaním skúseností, vopred dané, zaujato, s predsudkom
A PRIORI nezávisle od skúsenosti
Á PROPOS pri tej príležitosti, mimochodom, tiež a propos
ÁÁ citoslovce bolesti
citoslovce prekvapenia
ÁA citoslovce údivu
AAÁ citoslovce prekvapenia
AAA označenie veľkostí batérii
AAB Asociación Andaluza de Bibliotecarios
AAB Associação dos Arquivistas Brasileiros
AAB Association of Aircraft Brokers, Združenie sprostredkovateľov v leteckej doprave (angl.skr.)
AAR Association of American Railroads, Asociácia amerických železničných spoločností (angl.skr.)
AAS Amos Aked Swift
AAS Austrian Atherosclerosis Society
ABA maďarský maliar (Novák Vilmos, 1894-1941)
ABA uhorský krajinský hodnostár, oligarcha (Omodej, ???-1311)
ABA zosilnený súhlas