Výsledky vyhľadávania pre ôs

A medzinárodný symbol označujúci možnosť použiť všetky chemické prostriedky na textíliách
A skr. pre ampér, medzinárodný symbol označujúci možnosť použiť všetky chemické prostriedky na textíliach
À LA na spôsob (kniž., zastar., z francúzštiny)
À LA predložka s nominatívom - na spôsob
À LA tak ako, na spôsob, podľa
À LA tak ako, na spôsob, podľa
A POSTERIORI zo skúseností, podľa skúsenosti
A POTIORI poradie podľa dôležitosti
A PRIORI len z rozumových dôvodov, pred získaním skúseností, vopred dané, zaujato, s predsudkom
A PRIORI nezávisle od skúsenosti