Výsledky vyhľadávania pre účinok posobenie

DÔSLEDOK dopad, následok, pôsobenie, účinok
EFEKT účinok, pôsobenie, výsledok, účinnosť