Výsledky vyhľadávania pre úžiť

A medzinárodný symbol označujúci možnosť použiť všetky chemické prostriedky na textíliách
A skr. pre ampér, medzinárodný symbol označujúci možnosť použiť všetky chemické prostriedky na textíliach
AAI francúzska skr. úžitkového umenia
ABSTENCIA zrieknutie sa, vzdanie sa, zdržanie sa možnosti využiť právo, najmä volebné
ABÚZUS zneužitie, zneužívanie, nadmerné užívanie
ACIDOLÝZA hydrolýza s použitím kyseliny
AD USUM pre potrebu, na použitie
AD USUM pre potrebu, na použitie, niečo zámerne upravené
ADAPTÉR prístroj, zariadenie, ktorým sa niečo prispôsobuje na nové použitie, pomocný prístroj rozširujúci účinnosť hlavného prístroja
ADAPTOR zariadenie, ktoré adaptuje prístroj na rozsiahlejšie využitie