Výsledky vyhľadávania pre úchylný človek

DEVIANT úchylný človek
FLAGELANT kto sa bičuje, samotrýzni, prívrženec stredovekého sektárskeho hnutia, ktoré hlásalo sebatrýznenie, pohlavne úchylný človek, ktorý nachádza ukojenie v bičovaní