Výsledky vyhľadávania pre údaj maďar

ADAT údaj, po maďarsky
MALINOVÁ slovenská vysokoškolská študentka maďarskej národnosti známa údajným nacionalistickým útokom na jej osobu