Výsledky vyhľadávania pre úlom horn

AGLOMERÁT hornina z veľkých úlomkov sopečných látok a tufu
BREKCIA zlepenec usadenej horniny s ostrohrannými úlomkami hornín spojenými tmelom
PELIT druh horniny, úlomkovitá hornina, druhý názov lutitu
SUTINA zvetrané úlomky hornín
TILIT druh horniny, hlina s okruhliakmi, úlomkovitá hornina
TILIT úlomková hornina
XENOLIT cudzorodý úlomok v sopečnej hornine