Výsledky vyhľadávania pre úmyseľ, zámer

INTENCIA zámer, úmysel, jav, keď niektoré sloveso nevyžaduje vyjadrenie pôvodcu alebo cieľa deja
TENDENČNÝ zameraný prejavujúci úmysel, zaujatý
WILL zámer, úmysel, po anglicky