Výsledky vyhľadávania pre úsad

ADOBE sprašové usadeniny
ADOBE sprašové usadeniny
AGLOMERÁT usadenina veľkých kusov lávy v sopečnom popoli
ALEURIT sypká usadenina vytvorená úlomkami
ALÚVIUM štvrtohorné usadeniny, naplaveniny, mladšie štvrtohory, najmladšie obdobie štvrtohôr, holocén, nánosy a usadeniny uložené tečúcou vodou
ARENIT usadená hornina psamit
ARKÓZA usadená hornina
AS pahorok podľadovcových usadenín, vŕšok z poľadovcových usadenín
BAUXIT červená usadená hornina s obsahom kremičitanov železa a oxidov železa a hliníka, najdôležitejšia hliníková ruda
BENTONIT hornina vytvorená zvetraním pyroklastických hornín, usadená hornina z ílovitých minerálov