Výsledky vyhľadávania pre ústami podávaný liek

PER OS podávaný ústami, napr. liek, ústne
PERORÁLNY podávaný ústami napr. liek