Výsledky vyhľadávania pre ústrižok

JUXTA ústrižok cenného papiera na kontrolu pravosti, útržkový blok potvrdeniek a potvrdenka z tohto bloku, paragon
KUPÓN ústrižok, oddeliteľná časť vstupenky, cenného papiera a pod.
PARAGÓN doklad kontrolný ústrižok
ÚTRŽOK kupón ústrižok výstrižok