Výsledky vyhľadávania pre ústroj na kladenie vajíčok

TEREBRA ústroj na kladenie vajíčok do lariev v dreve u blanokrídleho hmyzu