Výsledky vyhľadávania pre útok, esperant

ATAKI útok, útočiť, po esperantsky
ATAKO útok, po esperantsky