Výsledky vyhľadávania pre útvar na 5 písmen

ALPID tektonický útvar alpínskeho vrásnenia
ASTER bunkový útvar
ASTER hviezda, po latinsky, hviezdicovitý útvar (delenie buniek)
ASTER protoplazmatický útvar
ASTER radiálny útvar
AUTUN spodný stupeň permského útvaru (geol.)
BÁSEŇ poetický literárny útvar
BLANA jemný tenký útvar
CELOK celistvý útvar
DEVÓN mladší prvotvorný útvar