Výsledky vyhľadávania pre útvar útvar druhohôr

JURA stredný útvar druhohôr, v nadloží triasu a podloží kriedy
JURA útvar druhohôr
KRIEDA najmladší druhohorný útvar
KRIEDA najmladší útvar druhohôr, uhličitanová hornina bielej farby, odroda vápenca, ktorá sa používa na písanie
TRIAS najstarší druhohorný útvar
TRIAS najstarší útvar druhohôr