Výsledky vyhľadávania pre útvar prvohôr

DEVÓN najmladší útvar prvohôr, štvrtá perióda prvohôr
KAMBRIUM najstarší útvar prvohôr
KARBÓN útvar mladších prvohôr s výskytom nahosemenných rastlín a plazov
ORDOVIK starší prvohorný útvar pred 505 mil. r.
ORDOVIK útvar starších prvohôr
PERM najmladší útvar prvohôr (pred 286 -248 milión. rokov)
PERM obdobie prvohôr, najmladší útvar prvohôr, chronostratigrafická jednotka v geológii
PERM prvohorný útvar
SILÚR st. prvohorný útvar
SILÚR útvar starších prvohôr