Výsledky vyhľadávania pre úvodná časť významného dokumentu

PREAMBULA úvodná časť významného dokumentu, napr. ústavy, slávnostný predhovor