Výsledky vyhľadávania pre úze

AAB Association of Aircraft Brokers, Združenie sprostredkovateľov v leteckej doprave (angl.skr.)
AAPA American Association of Port Authorities, Americké združenie prístavných úradov (angl.skr.)
ABDA marocké územie
ABOV bývalá župa, slovenské historické územie, náš historický kraj
AC Allgemeiner Convent, zhromaždenie študentov v nemeckých študentských združeniach
ADAL územie v Etiópii
ADAMS správne územie v Kanade
ADAMS správne územie v USA
AELE franc. skr. európskeho združenia voľného obchodu
AEROKLUB združenie záujemcov o letectvo a parašutizmus