Výsledky vyhľadávania pre úzky pás zeme

KULISA pozadie, súčasť divadelnej dekorácie, zvuky vytvárané v pozadí, úzky pás zeme s vysadenými rastlinami, chrániaci pôdu pred vetrom a zadržiavajúci vlahu
OSTROH úzky pás zeme vybiehajúci do vody