Výsledky vyhľadávania pre ýbežok

APOFÝZA výčnelok na kosti, výbežok rudnej žily do susednej horniny
AXON osové vlákno nervu, výbežok nervovej bunky, neutrit, vlákna neurónu
CÍP výbežok
ČAPÍK výbežok mäkkého podnebia, uvula (lek.)
IHLAN výbežok (anat.)
KAP výbežok pevniny do mora, mys
KAP výbežok, predhorie
KAUDA chvost živočíchov, chvostový výbežok (zool.)
KONDYL kĺbový hrboľček výbežok
LALOK oválny výbežok