Výsledky vyhľadávania pre ýl

AACO Amaryllis Avakian Clinica Oftalmologica
ABDIAS babylonský biskup
ABDUKCIA odtiahnutie, napr. paže od tela, odchýlenie, upaženie
ABDUKCIA odtiahnutie, odchýlenie, upaženie
ABDUKCIA pravdepodobnostný úsudok vo forme sylogizmu
ABERÁCIA duševná úchylka (psych.)
ABERÁCIA odchýlka od normálneho stavu organizmu, chyba optickej šošovky prejavujúca sa dúhovým sfarbením, omyl páchateľa čo do predmetu trestného činu, chromozómová mutácia
ABERÁCIA zdanlivá odchýlka polohy kozmického telesa na sfére (astr.)
ABEROVAŤ odchyľovať sa (z lat.)
ABEROVAŤ SA odchyľovať sa (z lat.)