Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre ČASŤ CELKU

ALIKVOTNÝ pomerný, úmerný podielu, obsiahnutý bezo zvyšku, pripadajúci na určitú časť celku
ASEMBLER vo výpočtovej technike program zostavujúci časti programu do jedného celku
BLOK zoskupenie jednotlivých častí do celku, skupina
ČLÁNOK diel, časť, čiastka, zložka, súčasť celku
DESATINA desiata časť celku
DIEL kus, časť celku
ELITA vybraná spoločnosť, výkvet spoločnosti, vybraná časť celku
HOLOTOPIA poloha časti tela v pomere k celku
KASKÁDA stupňovitý vodopád, sústava spojenia častí rôzneho väčšieho celku, sústava vodných diel na jednom vodnom toku, niekoľko prístrojov v sérii, artistická produkcia skokov, premetov a pádov
KOMPLET súprava, celok, úplný súbor, súhrn častí určitého celku