Výsledky vyhľadávania pre ČIARA

AGÓNA izočiara s nulovou magnetickou deklináciou
AGÓNA myslená čiara spájajúca miesta zemského povrchu s nulovou deklináciou
AGÓNA pomyselná čiara spájajúca miesta na povrchu Zeme, ktoré majú nulovú deklináciu
AJZNBOŇÁK z nemčiny pochádzajúci slangový výraz pre železničiara
AUT zahranie lopty mimo vymedzený hrací priestor, priestor za hraničnými čiarami
BARRA taktová čiara
ČÁRA čiara, po česky
ČIARKA krátka čiara
ČRTA čiara
DASH čiara, po anglicky