Výsledky vyhľadávania pre Čaš

-AKVA prvá časť zložených slov s významom voda
A BA častica
Á JOUR [ažúr] načas, nemeškať, neoneskorovať sa (kniž.)
À JOUR načas, nemeškať (byť v ažurite), v určený deň dokončené
ABA Australian Broadcasting Authority
ABAK časť hlavice antických stĺpov, počítadlo, stolík u oltára na prípravu bohoslužobných predmetov
ABAKTERIÁLNY bez účasti baktérií
ABAKTERIÁLNY ktorý je alebo prebieha bez účasti baktérií
ABAKUS časť hlavice antických stĺpov, počítadlo, stolík u oltára na prípravu bohoslužobných predmetov
ABATON časť chrámového okrsku neprístupná nezasväteným, nezasväteným neprístupná časť chrámového areálu