Výsledky vyhľadávania pre Časť územia obce

INTRAVILÁN zastavaná časť územia obce, stavebný pozemok v katastri obce