Výsledky vyhľadávania pre Časť činnosti

AKROMEGÁLIA chorobné zväčšenie okrajových častí tela spôsobené poruchou činnosti hypofýzy
AKTÉR účastník istej činnosti (kniž.)
HELIOGEOFYZIKA náuka o závislosti geofyzikálnych javov od slnečnej činnosti, súčasť geofyziky
NEUROFYZIOLÓGIA náuka o nervovej činnosti, súčasť fyziológie