Výsledky vyhľadávania pre Časť Slovenska

BETLEN sedmohradské knieža a vodca protihabsburského povstania v Kráľovskom Uhorsku na území dnešného Slovenska jeho ozbrojené vystúpenie bolo sčasti súčasťou tridsaťročnej vojny viedol aktívnu protestantsky orientovanú zahraničnú politiku (Gabriel 1580-1629)
BODICE časť slovenského mesta Liptovský Mikuláš, pôvodne slovenská obec v Liptove
JAVORINKA slovenská rieka v severnej časti Východných Tatier
KALKÝŠ kelkýš, keltýš)sladké pečivo z naklíčeného pšeničného alebo ražného zrna. Tradičné jedlo jarného obdobia s vysokou biologickou hodnotou, známe najmä v strednej a južnej časti západného Slovenska.
VIESTOVÁ slovenská účastníčka protifašistického odboja (Kvetoslava, 1899-1987)