Výsledky vyhľadávania pre Časť ex

ANOL súčasť aromatických éterických olejov, aromatická zlúčenina, organická zlúčenina, cyklohexanol (chem.), chemická zlúčenina (organická)
ANTIČASTICA objekt existujúci ku každej elementárnej častici, síce s rovnakou hmotnosťou, ale opačným nábojom
AREÁL zemepisná oblasť, súvislá plocha pozemkov s určitým účelovým charakterom, vymedzená časť územia s komplexom stavieb tvoriacich celok, napríklad športový areál, oblasť výskytu určitého druhu živočíchov alebo rastlín
ATETÉZA prehlásenie časti textu alebo celého diela za neplatné
ATOMIZMUS názor o existencii nedeliteľných častíc hmoty, roztrieštenosť
BURŠÍK český generál, politický väzeň, exulant a účastník zahraničného odboja (Josef, 1911-2002)
CECOK časť prsu (expr.)
CENTRIFÚGA odstredivka, zariadenie na oddeľovanie drobných častíc alátok alebo na odstránenie vlhkosti z vypraného textilu
DELEATUR nech je vypustené, vyškrtnuté (korektúrne znamienko pre zrušenie časti textu)
EE Extended Essay, časť programu International Baccalaureate Diploma Programme (angl.skr.)