Výsledky vyhľadávania pre Časť hydrosféry

KRYOSFÉRA časť hydrosféry a litosféry, ktorá je v zmrznutom stave v dôsledku dlhodobého pôsobenia záporných teplôt