Výsledky vyhľadávania pre Časť motor

AKCELERÁTOR časť motorového vozidla, ktorou sa zrýchľuje činnosť motora, súčasť karburátora („plynový pedál“), urýchľovač, koeficient vyjadrujúci vplyv nárastu dopytu po tovare na rast dopytu po investíciach
KAPOTA časť automobilu, otvárateľný kryt motora
KAROSÉRIA ložná a krycia časť motorového vozidla určená pre cestujúcich a náklad, horná, vonkajšia časť automobilu
KARTER spodná časť skrine výbušného motora s kľukovým mechanizmom
KOMUTÁTOR časť elektromotora
OJNICE súčasti motora
PIEST časť motora
PIEST súčasť motora
ROTOR otáčavá časť dynama, časť motora, otáčavá čať stroja
ROTORY otočné súčasti motorov