Výsledky vyhľadávania pre Časť pól

ABC American Broadcasting Company, americká rozhlasová a televízna spoločnosť, televízna stanica v USA
ABSTINENCIA neúčasť na spoločenských akciách
ABSTINENCIA zdržanlivosť od pôžitkov, napr. alkoholu, neúčasť na spoločenských akciách
AGRO prvá časť zložených slov s významom poľnohospodárstvo, poľnohospodársky, pôda, pole
AKCEPTOR atóm, ión alebo molekula prijímajúca elektrón, elektrónový pár alebo protón od inej častice, porucha kryštalickej mriežky polovodiča, príčina tzv. deravej vodivosti
AKCIA cenný papier potvrdzujúci kapitálovú účasť na podnikaní akciovej spoločnosti, jednanie, konanie, zámerná činnosť, zasahovanie do niečoho, vo fyzike pôsobenie
ANASTYLÓZA obnovenie stavebnej pamiatky zostavením zachovalých častí do pôvodnej polohy
ANDA zvonovitá alebo kupolovitá časť pagody
ANTROPOMETRIA náuka o meraní častí ľudského tela, súčasť antropológie
BETLEN sedmohradské knieža a vodca protihabsburského povstania v Kráľovskom Uhorsku na území dnešného Slovenska jeho ozbrojené vystúpenie bolo sčasti súčasťou tridsaťročnej vojny viedol aktívnu protestantsky orientovanú zahraničnú politiku (Gabriel 1580-1629)