Výsledky vyhľadávania pre Časť stĺp hlavice na 6 písmen

ABAKUS časť hlavice antických stĺpov, počítadlo, stolík u oltára na prípravu bohoslužobných predmetov
ECHINUS stredná časť stĺpovej hlavice (archit.)