Výsledky vyhľadávania pre Časť uhlíka

PICOTIT oxid uhlíka, horčíka, chrómu a železa, nerast tvoriaci súčasť čadiča