Výsledky vyhľadávania pre Čas tela

AKROCYANÓZA zmena farby niektorých častí tela, najčastejšie prstov a uší, do fialova, príčinou je ich nedostatočné prekrvenie
AKROMEGÁLIA chorobné zväčšenie okrajových častí tela spôsobené poruchou činnosti hypofýzy
AKRUM okrajová časť tela (nos, ucho, pera, prst), med.
ALOMETRIA štúdium pomerného rastu, nerovnomerný rast niektorých častí tela vyvolaný nerovnomerným rozdelením výživných látok
ANTROPOMETER nástroj na meranie časti ľudského tela
ANTROPOMETRIA náuka o meraní častí ľudského tela, súčasť antropológie
BIDET sedacie umývadlo na očistu dolnej časti tela
BOK postranná časť tela
BOKY časti tela
BRÁNICA časť ľudského tela