Výsledky vyhľadávania pre Čast lovi

ANDA zvonovitá alebo kupolovitá časť pagody
BULBUS guľovito rozšírená časť niektorých orgánov
BULBUS guľovito rozšírená časť niektorých orgánov, napríklad predĺžená miecha, dužinatá časť koreňa niektorých rastlín, bulva
GEÓDA výplň väčšej dutiny v hornine, najčastejšie guľovitého tvaru
PELETA guľovitý útvar, granula, drobná častica vytvorená peletizáciou, malá pilulka na podkožnú implantáciu
SUPERPARTNERI vo fyzike dve častice, ktorých spin sa líši o polovicu a sú k sebe priradené supersymetriou
TRANSFOKÁCIA postupná zmena merítka celého obrazu vyvolávajúca zdanie pohybu celého segmentu alebo jeho časti smerom k pozorovateľovi alebo od neho