Výsledky vyhľadávania pre Časti dni

KVADRANT štvrťkruh, štvrtina kružnice, jedna zo štyroch častí roviny rozdelenej dvomi kolmicami, kružnica zemského poludníka, jeho štvrtina
NOCI tmavé časti dní
RÁNA časti dní