Výsledky vyhľadávania pre Časti kosti

CENTRIFÚGA odstredivka, zariadenie na oddeľovanie drobných častíc alátok alebo na odstránenie vlhkosti z vypraného textilu
DIERÉZA rozdelenie kosti či nejakej mäkkej časti tela (med.)
OSTEOEKTÓMIA chirurgické odstránenie časti kosti
SEDIMENTÁCIA usadzovanie pevných látok, hornín a pod., usadzovanie červených krviniek, geologické procesy vedúce ku vzniku usadených hornín, určenie veľkosti častíc kvapalných alebo tuhých látok na základe ich pádovej rýchlosti v pokojovom prostredí