Výsledky vyhľadávania pre Časti očí

ALOCHÓRIA rozširovanie rozmnožovacích častíc rastlín vodou, živočíchmi, vetrom alebo človekom
BIDET sedacie umývadlo na očistu dolnej časti tela
BOZÓN častica s celočíselným spinom
BOZÓN vo fyzike každá častica s celočíselným spinom, napr. fotón, gluón, kaón, pión, gravitón
ELEKTROSTATIKA štúdium elektrického poľa častíc alebo telies, ktoré sú v pokoji voči uvažovanej inerciálnej sústave, náuka o vlastnostiach a vzájomnom pôsobení elektrických nábojov bez elektrického prúdu
ETA staré označenie istej časti japonskej sociálnej spodiny Burakumin (Buraku) alebo dnes nadávka pre túto vrstvu
FERMIÓN vo fyzike častica s poločíselným spinom napríklad leptón, kvark, barión
GEOFÁG živočích požierajúci pôdu a tráviaci v nej obsiahnuté organické častice
HOMEOMORFIA rovnaký tvar tela alebo jeho častí v odlišných skupinách živočíchov
INJEKTOR zariadenie na počiatočné urýchľovanie častíc pred ich preniknutím do vákuovej komory hlavného urýchľovača