Výsledky vyhľadávania pre Častice v kvapaline

KOLOID látka rozptýlená vo forme častíc v druhej látke, ktorá je v nadbytku, drobné častice rozptýlené v kvapaline