Výsledky vyhľadávania pre Československá dopravná kancelária

ČEDOK Československá (cestovná) dopravná kancelária (skr.)
UNIVERBIZÁCIA vytváranie jednoslovných pomenovaní z viacslovných, nahrádzanie dvojslovného výrazu jednoslovným, napr. Čedok = Československá dopravná kancelária