Výsledky vyhľadávania pre Čisla

AMBO kazateľňa starokresťanského chrámu, v staršej lotérii výhra na dve čísla, dvojitá kontra v kartovej hre
APROXIMÁCIA približnosť, priblíženie napr. právnych systémov krajín vstupujúcich do EÚ, v matematike nahradenie čísla vhodným blízkym číslom
ARITMETIKA časť matematiky zaoberajúca sa vzťahmi medzi číslami, náuka o číslach
ARITMOLÓGIA mystická číselná náuka, symbolika pripisujúca číslam magickú moc
B chemická značka bóru, fyzikálna značka belu, značka baryonového čísla
CEULEN pôvodca ludolfovho čísla (Ludolph van Ceulen, 1540 - 1610)
EČV evidenčné čísla vozidiel
FAKTORIÁL ČÍSLA súčin prirodzených čísiel od jednej do daného čísla
FAKTORIÁLČÍSLA súčin prirodzených čísiel od jednej do daného čísla
IBAN medzinárodný formát čísla účtu