Výsledky vyhľadávania pre Čistá váha

NETTO čistá váha bez obalu, čistý príjem, cena po zrážkach, čistý (o váhe, príjme a pod.)